TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN

In 2022 is er een tevredenheidsonderzoek geweest bij ouders en leerlingen.
In de link hieronder vindt u de resultaten.

Leerlingtevredenheid en Oudertevredenheid2022

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT