Medezeggenschapsraad

De M.R. van de Mariaschool denkt mee en beslist mee over schoolbeleid, vakantierooster, formatie, enz.
De M.R. is als volgt samengesteld:


Namens de ouders:

Lid                Dhr. Giel Bruil
Secr             Mevr. Jessica Klatt
Aspirant lid  Dhr. Dion Wissing

Namens het team:

Voorz.          Mevr. Monique Liebrand
Lid               Mevr. Diana Berendsen

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT