DIRECTIE

De Mariaschool heeft de volgende verdeling gemaakt voor het managment van de school:

Directeur:                                    Dhr. Michel Ros
Plaatsvervangend directeur:       Mevr. Jessica Lamers

Er is een stuurgroep aanwezig die de onderwijskundige motor van de organisatie is.
Deze stuurgroep bestaat uit:
Directeur:                                Dhr. Michel Ros
Plaatsvervangend directeur:  Mevr. Jessica Lamers     
I.B.:                                        Mevr. Esra Geurts
Onderbouwcoördinator:         Mevr. Maaike Wolsink
Bovenbouwcoördinator:         Mevr. Marieke Maandag

Zij bereiden teambesprekingen voor, onderwijskundige veranderingen worden besproken en uitgewerkt, maken keuzes in scholing, bepalen de speerpunten voor de school en adviseren het team over talloze onderwerpen.
Hierbij kunt u denken aan:
EDI, groepsplannen. opbrengstbericht werken, Thinking for Learning, klassenmanagement, methode onderzoek, onderwijsvernieuwingen, ondersteuningsprofiel en schoolprofiel enz.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT