Ouderraad Mariaschool

Welkom!

De ouderraad van de Mariaschool is een enthousiaste groep van ouders die zich inzetten voor de leerlingen van onze mooie school.

De OR is contactpersoon tussen ouders/verzorgers en school. Zij organiseert (mede) diverse activiteiten en evenementen; informeert en betrekt ouders/verzorgers hierbij; organiseert de jaarlijkse ouderavond en incasseert en beheert de ouderbijdrage.

Wat?

Wij organiseren of helpen met de volgende evenementen op school:

  • Sinterklaas

  • Kerst

  • Koningsspelen

  • Oud papier

  • Avondvierdaagse

  • Carnaval

  • Schoolfoto’s

  • Luizencontrole

Maar ook zijn wij de spreekbuis voor alle ouders die iets willen melden of verbeterpunten hebben!

Waar?

Wij komen altijd op school bijeen 6x per jaar gewoon op school.
Maar niet alleen hier staan we open voor allerlei zaken;

ook via ons mailadres: or.mariaschool@essentius.nl

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT